Historie

Sinds 1977 wordt er in Stroobos al gewerkt aan en met jachten. Onder de naam Jan van der Weiden werden er in de jaren '70 Grundels, Zeeschouwen en Noordkapers gebouwd volgens het ontwerp van Martin Bekebrede. Het waren kwalitatief goed zeilschepen waarvan er verschillende modellen gebouwd.  Vanaf 1980 is de werf in nieuwe handen gekomen van Cathrien Broersma en is de nieuwbouw gestopt om plaats te maken voor onderhoud aan jachten. De werf werd toen gebruikt voor stalling en onderhoud aan jachten en werd ook gestart met een winkel en levering van brandstof. De koers die toen is ingezet is later verder uitgebouwd toen de werf in 1992 in handen kwam van Albert Strijker. De weg van onderhoud en stalling kreeg meer gestalte en er is sindsdien behoorlijk geïnvesteerd in loodsen en materieel. De achtergrond van de familie Strijker is de beroepsvaart (binnenvaart) en daar werd dan ook al snel de focus op gelegd. Sindsdien wordt er met veel passie voor de nautische markt service verleend en producten geleverd. Inmiddels is het bedrijf, eerder nog bekend onder Jacht en Scheepsservice Stroobos, in handen van de volgende generatie. Nautic Stroobos is een bekend adres langs het Prinses-Margrietkanaal.

 

scan0002              scan0001